کلاس رایگان آشنایی با اصول مقاله نویسی

اطلاعیه:

کلاس آموزش اصول مقاله نویسی، در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه آخر فروردین بصورت رایگان برگزار میشود. لطفا جهت تایید حضور خود اطلاعیه های آتی سامانه را دنبال کنید.

به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره از طرف معاونت امور فرهنگی داده خواهد شد.

 

معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی