محل برگزاری کلاس لینوکس

اطلاعیه:

به اطلاع ثبت نام کنندگان دوره آموزشی لینوکس میرساند کلاس آموزش لینوکس در کلاس 5 مرکز آموزش های الکترونیک برگزار می گردد.

حضور کلیه ثبت نام کنندگان در جلسه اول این کلاس الزامی است.

 

معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی