تاریخ برگزاری کارگاه نشریات

اطلاعیه:

کارگاه نشریات در روزهای پنج شنبه و جمعه هفته آخر بهمن ماه در ساختمان امور فرهنگی برگزاری میشود. حضور کلیه افراد متقاضی سمت مدیر مسئولی و سردبیری نشریات در این دوره الزامی است.

در پایان دوره مدرک معتبر به متقاضیان ارائه میشود.

 

معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی